Normal_vader_vaderschapsverlof_baby

FNV en de andere vakbonden hebben afspraken kunnen maken over een nieuwe cao voor de ongeveer drieduizend medewerkers van ASR. Nadat een eerder eindbod van ASR in januari door de leden van de vakbonden unaniem werd afgewezen op loon, ging de verzekeraar eind vorige week toch overstag. Eén van de afspraken die is gemaakt gaat over het partnerverlof. Partners hebben bij de geboorte van hun kind recht op vijf weken doorbetaald verlof. Dit meldt FNV. 

In de vorige cao ASR was een studievoorstel afgesproken over ouderenbeleid. In de nieuwe cao komen er afspraken over verdere, concrete uitwerkingen. Ook spraken de vakbonden met ASR af om in de looptijd van de cao verder afspraken te maken over werkdruk, mantelzorg en levensfasebeleid.

FNV Finance legt het onderhandelingsresultaat binnenkort voor aan haar leden. 

Door: Nationale Zorggids