Normal_baby_vader_papa

Hoewel de Kamerleden blij zijn met de uitbreiding van het ouderschapsverlof, vinden diverse partijen dat het nog beter kan. Zo streven onder meer Groenlinks-Kamerleden en leden van de Pvda en Partij voor de Dieren (PvdD) naar een verlof van respectievelijk een maand, drie maanden of langer. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Vanaf 2020 hebben kersverse ouders recht op een geboorteverlof van vijf weken, waarbij ze gedurende die weken 70 procent van hun loon uitbetaald krijgen via het UWV. Dit kunnen mensen met een laag inkomen zich niet veroorloven, zegt Jasper van Dijk van de SP. Hij vindt steun van de Partij voor de Dieren en de PvdA die eveneens denken dat op deze manier alleen gezinnen met voldoende inkomen gebruik kunnen maken van een langer ouderschapsverlof.

Het advies luidt dan ook: houd per 2020 in de gaten of ook mensen met een laag inkomen gebruikmaken van het uitgebreide geboorteverlof. Als tegengeluid laat initiatiefnemer minister Koolmees van Sociale Zaken weten dat mensen hun inkomensverlies kunnen beperken door het verlof te verspreiden over zes maanden na de geboorte. De regeling wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd.

Zzp’ers vallen buiten de boot

Zzp’ers kunnen geen aanspraak maken op het extra verlof. Iets wat GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren onterecht vinden. Bovendien zullen werkgevers op deze manier sneller samenwerken met zzp’ers, want voor hen hoeven zij geen premie te betalen. Koolmees denkt echter dat zzp’ers het uitgebreide verlof niet nodig hebben omdat zij hun eigen dagen kunnen indelen. Het is ook lastig om te controleren of zzp’ers daadwerkelijk rechtmatig gebruikmaken van de regeling zonder erbij te werken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids