Normal_vader_baby

Het Europese comité voor werkgelegenheid en sociale zaken is akkoord gegaan met het voorstel om partners tien dagen verlof te geven met uitbetaling van 80 procent van het brutosalaris. Ook stemt het in met het recht op vier maanden ouderschapsverlof in de nieuwe EU-wetgeving, flexibele werktijden voor nieuwe ouders en vijf dagen zorgverlof per jaar. Als het parlement hier in september ook mee instemt, gaan de onderhandelingen met de Europese Commissie en de lidstaten van start. Dat meldt Skipr. 

De lidstaten stemden in juni al over het aantal dagen kraamverlof. Minister Koolmees van Sociale Zaken stemde tegen de voorgestelde tien dagen, maar de meerderheid kon zich erin vinden. Het ouderschapsverlof is een ander punt waarbij Nederland op de rem trapt. Nederlanders hebben momenteel 26 keer het aantal gewerkte uren per week recht op ouderschapsverlof en krijgen bij opname ervan niet doorbetaald. Een meerderheid van de EU-lidstaten stemde vorige maand voor vier maanden verlof, met anderhalve maand flexibele doorbetaling.

“De Nederlandse regering blijft als enige in Europa op de rem trappen als het gaat om een verbetering van het vader- en ouderschapsverlof. Zelfs met nieuwe plannen van minister Koolmees blijft Nederland een matige middenmoter in de EU”, laat Europarlementarier Agnes Jongerius weten.

Vanaf 2019 krijgen partners na de geboorte niet twee, maar vijf dagen volledig doorbetaald verlof. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is. Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste halfjaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben zij recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon. 

Door: Redactie Nationale Zorggids