Normal_pasgeboren_baby_ziekenhuis_geboorte

In de komende tien jaar worden er naar verwachting meer kinderen geboren dan er mensen overlijden. Het aantal geboorten zal volgens de prognose in de periode 2019-2030 toenemen tot gemiddeld 185.000 per jaar. Dit meldt CBS.

Door de verouderde bevolking zal ook de sterfte toenemen, tot gemiddeld 163.000 in de periode 2019-2030. Hierna verwacht het CBS dat de bevolking verder groeit, maar in mindere mate. De emigratie loopt dan verder op en vanaf 2039 zal ook de sterfte de geboorten inhalen.

Aantal 80-plussers verdubbelt

Het aantal 80-plussers zal naar verwachting toenemen van 0,8 miljoen eind 2019 naar 1,2 miljoen in 2030. In 2040 worden 1,6 miljoen 80-plussers verwacht, een verdubbeling ten opzichte van nu. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van bijna 2,1 miljoen rond 2053 om vervolgens te dalen.

De leeftijdsgroep 65- tot 80-jarigen bestaat momenteel uit 2,6 miljoen personen. In 2029 zal waarschijnlijk de 3 miljoen gehaald worden. Volgens de prognose neemt deze groep daarna nog toe tot bijna 3,3 miljoen rond 2038 waarna een afname wordt verwacht. De stijging van het aantal ouderen is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf als van de toegenomen levensduur, die volgens de prognose verder zal stijgen. Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 19 procent eind 2019 naar een maximum van bijna 26 procent rond 2040.

Door: Nationale Zorggids