Debat over klinische verloskunde

De Tweede Kamer debatteerde deze week met minister Bruno Bruins voor Medische Zorg over het verdwijnen van klinische verloskunde in de ziekenhuizen Stadskanaal en Hoogeveen van Treant Zorggroep. In mei 2018 is de sluiting van deze afdeling al aangekondigd. In september en oktober van dat jaar gingen ze daadwerkelijk dicht. Zwangeren en zieken worden sindsdien doorverwezen naar het ziekenhuis in Emmen. Dit meldt de Tweede Kamer

Een belangrijke reden voor de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Bethesda en Refaja was een structureel tekort aan kinderartsen. VVD-Kamerlid Hayke Veldman noemt dit een moeilijke maar verstandige beslissing. Fleur Agema van de PVV is echter van mening dat het personeelstekort niet de oorzaak maar juist het gevolg van het probleem was. En dat probleem was een budgetplafond waardoor ziekenhuizen niet konden groeien.

Sluiting was veel te abrupt

Minister Bruins benadrukt dat de sluiting veel te abrupt was. Daar is Corinne Ellemeet van GroenLinks het mee eens en vindt dat daar dan ook lessen uit getrokken moeten worden. Sluitingen zouden volgens haar altijd moeten plaatsvinden op basis van een protocol, waar belanghebbenden bij betrokken zijn, er een duidelijk tijdspad is geschetst en de continuïteit van zorg is gewaarborgd.

Sluiting verloskunde terugdraaien 

SP’er Henk van Gerven vindt zelfs dat de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde teruggedraaid moeten worden. De minister is niet bereid om daarvoor een scenario uit te werken omdat dit alleen maar voor meer onduidelijkheid zorgt.

Zorgtafel Drenthe 

Inmiddels is in Drenthe een zorgtafel ingericht, naar aanleiding van de sluiting van de afdelingen. Alle betrokkenen overleggen daaraan over de toekomst van de zorg in de regio. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie en Bruins vinden dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s, zo zegt ook Joba van den Berg van CDA die denkt dat zorgtafels een positieve rol kan spelen bij het bevorderen van samenwerking en digitale innovatie.