Normal_echo_zwangerschap_zwanger

Het Reinier de Graaf heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een integraal geboortedossier geintroduceerd met een koppeling tussen eerste en tweedelijnssystemen. Met deze PeriHub-methode, die is ontwikkeld door perinatologie.nl, wordt integraal gewerkt met een regio-overstijgend dossier van de client. Hiermee kunnen zorgverleners van het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier (VSV Reinier), realtime en zonder vertraging toegang krijgen tot belangrijke informatie van de zwangere en de baby. Deze innovatieve gegevensuitwisseling vergroot de efficiëntie en veiligheid van zorg voor zwangere vrouwen in de regio Delft. Dit meldt Kansrijke Start. 

Met het integrale geboortedossier kunnen alle betrokken zorgprofessionals de gegevens van de zwangere vrouw realtime, in hun eigen systeem inzien, mits zij daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Via de PeriHub worden de diverse systemen gekoppeld. Zo kunnen zwangeren vanuit zwangerenportaal.nl hun eigen gegevens inzien en de hulpverleners bekijken de informatie vanuit hun softwaresystemen. Een zogenaamde viewer voegt gegevens samen en laat zien wie, welke onderzoeken heeft gedaan, wat de uitslagen zijn en wat er precies met de zwangere vrouw is besproken. Gegevens zoals echo’s, groeicurves van de baby en medische informatie, worden realtime getoond vanuit de bron. Zo is het dossier altijd compleet en weet iedereen hoe te handelen.

Een open platform

Het integrale geboortedossier wordt mogelijk gemaakt via perinatologie.nl. Dit is een open platform voor samenwerking in de geboortezorg. Via het platform worden koppelingen gemaakt tussen eerste, tweede en derde lijnszorgsystemen. Een integraal geboortedossier via perinatologie.nl voldoet aan de huidige privacywetgeving. De patiënt bepaalt zelf wie toestemming heeft tot haar dossier.

Door: Nationale Zorggids