Normal_minister_kuipers_kan_integrale_bekostiging_geboortezorg_invoeren

Op dinsdag 31mei is bekend geworden dat de motie van de PvdA en BBB tegen integrale bekostiging in de geboortezorg het niet heeft gehaald. De meerderheid van politieke partijen in de Tweede Kamer heeft tegen de motie gestemd en dat betekent dat de minister door kan gaan met het invoeren van integrale bekostiging per 2023. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De verloskundigenorganisatie betreurt dit besluit en wil de Kamerleden die tegen integrale bekostiging hebben gestemd bedanken voor hun steun. "Zij herkennen en erkennen het belang van verloskundigen, ook van diegene die zich de afgelopen maanden en jaren keihard hebben ingezet om dit te voorkomen. Nu is besloten om een gelijkwaardig tweesporenbeleid te voeren. Waarbij zowel de reguliere als de integrale bekostiging een plek krijgt. We zijn sceptisch over de beloofde gelijkwaardigheid tussen de reguliere en de integrale bekostiging, maar tegelijkertijd staan een aantal van onze samenwerkingspartners achter de genomen beslissing."

Aangenomen moties

Steun in de rug zijn volgens de KNOV de aangenomen moties ten behoeve van: een gelijk speelveld, behoud van de zelfstandige verloskundige praktijken, verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door versterking van de regionale samenwerking, aanvullende afspraken met betrokken partijen in de geboortezorg, een handreiking met basisprincipes voor vormgeven van een IGO, en goede monitoring. 

Verloskundigen beslissen zelf

De minister heeft in het debat aangegeven dat er meerdere partijen nodig zijn voor het oprichten van een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Verloskundigen kunnen zelf beslissen al dan niet deel te nemen. Het is belangrijk om het hier in de regio met elkaar over te hebben en als verloskundigen in de regio goed met elkaar samen te werken, benadrukt de KNOV.

Organiseren in de regio 

Gezien het belang van de positie van verloskundigen in alle regio's heeft de KNOV ook voor dit jaar middelen vrijgemaakt om regio's te ondersteunen zich verder te organiseren richting een coöperatie of zorggroep. Dit in aanvulling op de ondersteuning die het bureau Berenschot momenteel al biedt in acht regio’s. Door samen te werken met andere verloskundigen in de regio is het eenvoudiger om afspraken te maken. 

De komende periode worden een aantal evaluaties door het RIVM en de NZa opgezet. 

Door: Nationale Zorggids