Doel nieuw convenant: minimaal 24 uur kraamzorg voor iedere kraamvrouw

Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland hebben in een nieuw convenant laten vastleggen dat iedere kraamvrouw in Nederland recht heeft op zeker 24 uur kraamzorg, zo nodig digitaal. De organisaties hebben afspraken gemaakt zodat iedereen altijd recht heeft om kraamzorg, ook in tijden van grote personeelstekorten. Dit meldt ZN. 

De kraamzorg kampt met grote tekorten. Vooral van mei tot en met september is het zeer complex om iedere kraamvrouw van genoeg kraamzorguren te voorzien. Kraamverzorgenden gaan op vakantie en tegelijkertijd worden er in deze periode meer kindjes geboren. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken intensief samen in regio’s met grote schaarste. Zij zetten zich in voor spreiding van de kraamzorguren, zodat iedere kraamvrouw minstens 24 uur kraamzorg krijgt. En als dat nodig is, vindt deze zorg online plaats.

Regionale wachtlijst

Naast spreiding van de kraamzorguren in schaarsteregio’s, hebben Bo Geboortezorg en ZN meer afspraken gemaakt. Zo worden alle verzekerden meteen ingeschreven, zolang de voorkeursaanbieder ruimte heeft voor 24 uur kraamzorg. Is dit niet mogelijk, dan moet een regionale wachtlijst ervoor zorgen dat de kraamzorgaanbieders de verdeling en spreiding samen oppakken. De voorkeur van de kraamvrouw is altijd leidend, maar geen zekerheid.

Capaciteitsproblemen

Blijkt zelfs regionale spreiding de problemen niet op te lossen, dan moeten kraamzorgorganisaties samen met de zorgverzekeraar acties ondernemen en aanvullende afspraken maken. Gecontracteerde kraamzorgaanbieders hebben ieder de verantwoordelijkheid om de capaciteitsproblemen te helpen oplossen. Lukt het hen niet om zich aan de afspraken te houden, dan hebben zorgverzekeraars het recht om hen hierop aan te spreken en zelfs een deel van de financiële toeslag terug te vorderen. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky