Logo_knmp

De minister van VWS moet de extra besparingen op medicijnkosten, die artsen en apothekers hebben gerealiseerd, voor een deel terug investeren in betere farmaceutische zorg. Bijvoorbeeld door de medicatiebeoordeling door apothekers uit het eigen risico van de patiënt te halen. Daarnaast moeten artsen en apothekers een reële vergoeding krijgen voor het verrichten van een medicatiebeoordeling. Dat vindt apothekersorganisatie KNMP.

Het kabinet maakte in Jaarverslag 2014 melding van meevallers in de zorguitgaven van zo'n twee miljard euro, waarvan 188 miljoen euro op het budget voor medicijnen. Artsen en apothekers hebben deze gerealiseerd door goedkope medicijnen voor te schrijven en te verstrekken.

“Wij willen graag goede farmaceutische patiëntenzorg leveren”, zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent. "Dat moet laagdrempelig zijn, zeker voor kwetsbare patiënten, zoals ouderen die veel medicijnen gebruiken."

Het doel van de medicatiebeoordeling is een veilige behandeling van ouderen die dagelijks veel medicijnen gebruiken en kwetsbaar zijn. Omdat de medicatiebeoordeling voor de meeste verzekerden onder het eigen risico valt, zien veel patiënten er van af. “De barrière van het eigen risico moet daarom verdwijnen”, aldus Klein Nulent.

Het buiten het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling kost nauwelijks geld, omdat de meeste patiënten die hiervoor in aanmerking komen toch wel hun eigen risico volmaken, aldus de KNMP-voorman. “Maar deze patiënten kunnen niet altijd in één keer zo'n bedrag voorschieten en zien er dan vanaf. Dat is uiteindelijk nadelig voor de gezondheid van die zelfde patiënt.”

Vanaf 1 juli 2015 zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) erop toezien dat artsen en apothekers voldoende medicatiebeoordelingen verrichten. Maar er staat nog geen passende vergoeding voor artsen en apothekers tegenover. De kosten voor zo'n vergoeding lopen naar schatting op tot zo'n 40 miljoen euro per jaar.

Klein Nulent: “Dat is maar een bescheiden investering, nog geen twintig procent van de gerealiseerde besparingen. Het is een investering die zich zelf terugverdient, omdat het een bijdrage levert aan de beheersing van de zorgkosten in ons land.” 

© Nationale Zorggids