Logo_logo_sensoor

Van de 250.168 gesprekken die de anonieme hulplijn Sensoor in 2014 heeft gevoerd, is eenzaamheid met zo’n 70.000 gesprekken (28 procent) het meest gehoorde thema, met name onder vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar. Dit blijkt uit de jaarverslagcijfers die zijn gepubliceerd.  Naast eenzaamheid waren psychische problemen (20 procent) en relatieproblemen (10 procent) veelgehoorde thema’s, meldt Sensoor.

Vanwege het ontbreken van een netwerk bellen, chatten of mailen veel mensen met Sensoor. Ze willen een stem horen, hebben soms dagen niemand gesproken. Vooral ouderen lopen risico op sociale eenzaamheid. Door het wegvallen van partner en steeds meer familieleden en kennissen komen zij letterlijk alleen te staan.

Ook onder mensen met een groot sociaal netwerk komt eenzaamheid voor. Ze kunnen of durven (op dat moment) hun verhaal nergens kwijt. Ze schamen zich, willen hun naasten niet belasten of hebben het gevoel niet te worden begrepen. Dan is er sprake van emotionele eenzaamheid. Vanwege de anonimiteit van de hulpdienst, luchten zij hun hart bij Sensoor. Sommige mensen verkeren in een sociaal isolement. Ernstige psychische of lichamelijke problemen liggen hier vaak aan ten grondslag, ze hebben moeite om relaties te onderhouden en te verdiepen.

Vrijwilligers van Sensoor worden getraind in het herkennen van deze vormen van eenzaamheid en om hier mee om te gaan. Zij luisteren naar het verhaal en kunnen helpen gedachten te ordenen. Voor de meeste mensen is het gesprek een steuntje in de rug al dan niet als aanvulling op de professionele hulp die men krijgt.

Sensoor is kernpartner van Coalitie Erbij. Partners van Coalitie Erbij werken samen om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Coalitie Erbij vraagt dit jaar met een kaartenactie aandacht voor zomereenzaamheid. Deze zomereenzaamheid merkt Sensoor ook: mensen zoeken contact met een vrijwilliger omdat het stil is. Buren, vrienden maar ook mantelzorgers en psychologen zijn op vakantie. Vertrouwde radio- en Tv-programma’s hebben een zomerstop. Ze missen structuur, steun en contact waardoor eenzaamheid (extra) de kop op steekt. 

© Nationale Zorggids