Normal_oudere_dementie

Veel zorgprofessionals zien onbegrepen gedrag bij mensen met dementie niet als signaal en behandelen dit vaak met psychofarmaca. Dit heeft vaak geen effect, maar wel ernstige bijwerkingen. De interventie STA OP! helpt om dit te voorkomen, zo meldt Stichting Vilans. 

‘STApsgewijs Onbegrepen gedrag en/ of Pijn bij dementie de Baas!’ (STA OP!) biedt zorgprofessionals een systematische analyse en behandeling voor onbegrepen gedrag en/of pijn bij mensen met matige tot ernstige dementie die op een pg-afdeling in een verpleeghuis verblijven. De erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans heeft de interventie erkend als effectief met goede aanwijzingen voor effectiviteit.

Minder pijn en gedragsproblemen 

Uit onderzoek is gebleken dat verpleeghuisbewoners bij wie STA OP! is toegepast minder pijn en gedragsproblemen vertonen, minder antipsychotica gebruiken en een verbeterde stemming hebben. Ook zorgprofessionals geven aan dat zij STA OP! een goede manier vinden om onbegrepen gedrag bij dementie in kaart te brengen. De interventie is gebaseerd op de Verenso richtlijn Probleemgedrag (2008) en wordt ook genoemd in de herziene richtlijn ‘Probleemgedrag bij dementie’ van Verenso en het Nederlandse Instituut van Psychologen. 

Pijn lastig te herkennen 

Bij mensen met dementie komen neuro-psychiatrische symptomen, zoals agitatie, depressie en apathie veel voor. Deze kunnen een gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen, psychosociale factoren en/of pijn. Voor zorgprofessionals is het vaak lastig om pijn goed te onderkennen bij mensen met dementie en hun psychosociale behoeften in kaart te brengen. Dit komt onder andere omdat mensen met matige tot ernstige dementie vaak verminderde mogelijkheden tot communicatie hebben.

Betere verklaring, gerichtere behandeling

Het methodisch en stapsgewijs werken met STA OP! wordt op PG-afdeling(en) de eerste keer uitgevoerd door een training van het hele multidisciplinaire team. Zorgprofessionals leren en doorlopen alle zes de interventiestappen met een geselecteerde cliënt in vijf bijeenkomsten van 3 uur, in een periode van 12-13 weken. Zo kunnen zij het onbegrepen gedrag of de gedragsverandering verklaren en oorzaken gericht(er) behandelen.

Door: Nationale Zorggids