Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Verspreid over het land starten dit najaar zeven projecten om ouderen meer regie te geven over de zorg die ze in hun laatste levensjaren ontvangen. Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en  zorginstellingen gaan samenwerken met ouderen, mantelzorgers en familieleden om kwetsbare ouderen en zorgverleners te helpen samen te beslissen over persoonsgerichte zorg. Aan de projecten werkt een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen, patiënten- en cliëntenverenigingen en burgerplatforms mee. De projecten zijn mogelijk dankzij subsidies van in totaal bijna 5 miljoen euro van Zorginstituut Nederland. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De coronapandemie en discussie die heeft gewoed over de ic-zorg voor ouderen, maakten het afgelopen jaar duidelijk hoe belangrijk het is dat arts en patiënt samen beslissen over de keus voor een behandeling. Wat zijn de voors en tegens van een ingreep, welke invloed kan die hebben op iemands leven, of is niet-behandelen een betere optie? Zeven projecten ontvangen nu subsidie van het programma ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ van het Zorginstituut. Deze projecten hebben allemaal tot doel dit proces van Samen beslissen tijdig op gang te brengen.

Alle kennis en tools vrij toegankelijk

De zeven gehonoreerde projecten starten dit jaar in Sittard/Heerlen/Nijmegen, Oss, Groningen, Didam, Rotterdam, Drenthe en Zeeland. Op verschillende zorggebieden, onder meer de zorg bij kanker, worden gesprekstechnieken verder ontwikkeld. Ook worden nieuwe manieren bedacht om ouderen, hun naasten en zorgverleners actief bewust te maken van de waarde van het vroegtijdig met elkaar spreken over persoonsgerichte zorg. De kennis en tools die de projecten opleveren, zijn straks voor iedere geïnteresseerde zorginstelling of patiëntenvereniging vrij te gebruiken.

Door: Nationale Zorggids