Passende zorg Pakketagenda bevat 50 behandelingen om af te bakenen

Zorginstituut Nederland publiceert de eerste Passende zorg Pakketagenda. Hierop staan meer dan 50 behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen waarvan de komende 2 jaar beter wordt afgebakend bij wie en op welke manier deze zorg wordt ingezet en bij wie niet. Ook komen er voorwaarden waaraan zorg moet voldoen om tot het basispakket te worden toegelaten of eruit vergoed te blijven worden. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De pakketagenda is een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord en heeft als doel het bevorderen van passende zorg en het tegengaan van niet-passende zorg. Dat is zorg die niet effectief is voor de patiënt of waarvan de organisatie en levering naar verhouding een te groot beslag legt op schaars zorgpersoneel en het beschikbare zorgbudget, in relatie tot de gezondheidswinst. Omdat het grootste deel van alle zorg in het basispakket zonder toets vooraf instroomt, is niet altijd door onderzoek vastgesteld of een behandeling echt werkt. En daarmee ook niet bij welke patiënten wel en welke niet.  

Ggz en langdurige zorg 

De geprioriteerde onderwerpen komen vooral uit de eerste lijn (zoals huisartsen en thuiszorg), vanuit de ggz en de langdurige zorg. Bij de laatste gaat het om hoe de samenwerking tussen professionele en vrijwilligersnetwerken vorm te geven om zorg voor ouderen en chronisch zieken in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. “Tot nu hield pakketbeheer zich voornamelijk bezig met geneesmiddelen en medisch-specialistische zorg. Als Zorginstituut zijn we blij dat er ook onderwerpen op de pakketagenda staan van de eerste lijn, ggz en langdurige zorg”, aldus Peter Siebers, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Herbeoordeling van dure geneesmiddelen

Enkele dure geneesmiddelen zijn geagendeerd die herbeoordeeld worden in het kader van ‘cyclisch pakketbeheer’. Het gaat om medicijnen die aanvullend (‘adjuvant’) worden gegeven bij de behandeling van verschillende vormen van kanker. Er bestaan (ook internationaal) twijfels in hoeverre deze zogeheten PARP-remmers hun belofte waarmaken: iemands levensduur verlengen. De rest van de onderwerpen op de pakketagenda valt meer onder het ‘klassieke’ pakketbeheer. In totaal 40 zorgbehandelingen of geneesmiddelen waarvan het bewijs voor de (kosten)effectiviteit wordt beoordeeld door het Zorginstituut. 

Overal dezelfde kwaliteit 

Het Zorginstituut verwacht dat de pakketagenda ook gaat bijdragen aan vermindering van de zogeheten praktijkvariatie. Patiënten met dezelfde aandoening kunnen er hierdoor op rekenen dat ze, onafhankelijk van waar ze zich laten behandelen, dezelfde aanpak en kwaliteit kunnen verwachten. Naar verwachting zal de pakketagenda ook een bijdrage leveren aan het afremmen van de jaarlijkse stijging van de totale zorgkosten.