Normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook dit jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de coronapandemie. Het gaat om extra kosten waar zij geen invloed op hebben. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Het volgen van de RIVM-richtlijnen over wat aanvullend nodig is om veilig en verantwoorde zorg te kunnen leveren zal ook in 2022 binnen de langdurige zorg leiden tot extra kosten voor zorgaanbieders. Ook zijn er maatregelen, zoals de verplichte anderhalve meter afstand, die tot meerkosten kunnen leiden.

Compensatieregeling coronakosten

Met de compensatieregeling van de NZa kunnen zorgaanbieders in de Wlz een vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten. Het gaat hierbij om de volgende extra uitgaven van zorgaanbieders: extra persoonlijke beschermingsmiddelen, vaccinatiekosten, inzet vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim, extra kosten dagbesteding volgend uit de afstandsnorm en kosten van zelftesten voor het personeel.

Door: Nationale Zorggids