Normal_diabetes

Onderzoekers hopen over vijf jaar een nieuw bevolkingsonderzoek met thuistesten te kunnen aanbieden voor het vroegtijdig opsporen van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierschade. Binnen het bevolkingsonderzoek naar het opsporen van darmkanker is het aanbieden van thuistesten al succesvol gebleken. Dit meldt NOS. 

Het nationaal bevolkingsonderzoek richt zich op 50- tot 75-jarigen. Over tien jaar moet het gezondheidsverlies veroorzaakt door onder meer hart- en vaatziekten, nierschade en diabetes met 25 procent lager uitvallen. De nieuw te ontwikkelen test meet eiwit in de urine, neemt een digitale hartritmetest af en bevat een vragenlijst.

Vier regio's

In vier regio’s loopt nu een proef: in Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven. De proeven worden niet tegelijkertijd in alle regio’s uitgevoerd, maar de regio’s volgen elkaar op. Ongeveer 160.000 mensen in de risicogroep krijgen een uitnodiging voor het doen van een thuistest. Vervolgonderzoek in diagnostisch centrum volgt na een positieve uitslag.

Check@Home is een onderzoek op initiatief van de Nierstichting, Hartstichting, het Diabetesfonds en de Dutch CardioVascular Alliance.

Door: Nationale Zorggids