Den Haag maakt het senioren veel te moeilijk om energietoeslag aan te vragen

De gemeente Den Haag maakt het oudere inwoners veel te moeilijk om de energietoeslag op papier aan te vragen. Dat moet anders, vindt ANBO.

Mensen met een laag inkomen, zoals ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen, kunnen de energietoeslag krijgen. De aanvraag bij gemeenten hiervoor wordt grotendeels digitaal gedaan, maar voor mensen die dit niet kunnen is er overal ook een papieren alternatief. Maar de gemeente Den Haag maakt het erg lastig om gebruik te maken van dit alternatief. ANBO vindt dat de gemeente er voor al haar burgers moet zijn, dus ook voor deze kwetsbare groep.

Loket

ANBO-leden die het niet lukt om de aanvraag digitaal te versturen, willen graag een papieren aanvraagformulier thuisgestuurd krijgen. Maar de gemeente Den Haag zegt dat ze naar een gemeentelijk loket moeten gaan om daar hulp te krijgen met de digitale aanvraag of daar een papieren formulier op te halen.

Beide leden zijn echter weinig tot niet mobiel en kunnen domweg niet naar een loket. Een vrijwilliger van ANBO die het papieren formulier namens een lid wilde ophalen, kreeg dit niet mee zonder schriftelijke toestemming van het lid.

Na klachten van ANBO heeft de gemeente wel een handreiking gedaan. ANBO kan de namen en adresgegevens van de betreffende leden mailen naar Den Haag, zodat de papieren aanvraag op de post kan worden gedaan. Maar ANBO vindt het van de zotte dat het op zo’n omslachtige manier moet.

Vragen gesteld

De fractie van Hart voor Den Haag heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over dit “ambtelijke geneuzel”.

ANBO vindt dat Den Haag, net als andere gemeenten, een telefoonnummer moet hebben dat mensen kunnen bellen als ze de aanvraag op papier willen doen. Het is gelukkig inmiddels wel gelukt om voor beide leden in Den Haag de aanvraag in te dienen.

Door: Nationale Zorggids