Normal_flu-shot-vaccination-concept-syringe-next-to-infl-2022-11-15-06-04-13-utc__1_

Nadat er jarenlang sprake was van een daling in de vaccinatiegraad, is er sinds 2018 sprake van een stijgende trend. Deze hield aan in 2022, toen bijna 57 procent van de mensen die werden uitgenodigd voor de griepprik zich liet vaccineren. Dat was weliswaar lager dan in 2021, toen ruim 58 procent zich liet vaccineren, maar nog altijd hoger dan in de jaren 2017 tot en met 2020 toen het percentage opliep van 50 naar 54 procent. Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 63 procent gevaccineerd. Dit meldt Nivel.

 

De doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) bestaat uit mensen die een grotere kans hebben op complicaties bij griep (influenza), dat wil zeggen mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie. In 2008 kreeg nog 72 procent van de doelgroep een griepvaccinatie. Dit daalde in de jaren daarna naar 50 procent in 2017. Sindsdien is er weer een stijging van de griepvaccinatiegraad te zien.

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 63 procent in 2022

In het derde jaar van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) werden mensen geboren in 1953 tot en met 1956 uitgenodigd voor vaccinatie. Hiervan werd 63 procent gevaccineerd. Dit is weliswaar lager dan in 2020 en 2021, toen respectievelijk 73 procent en 74,1 procent werd gevaccineerd, maar deze percentages kunnen niet zomaar tegen elkaar worden afgezet. In 2022 werd een jongere leeftijdsgroep (66 tot en met 69 jaar) uitgenodigd dan in 2021 (69 tot en met 73 jaar) en 2020 (73 tot en met 79 jaar). Het kan zijn dat de pneumokokkenvaccinatiegraad toeneemt met leeftijd, net zoals bij de griepvaccinatiegraad het geval is.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/stijgende-trend-aantal-griepvaccinaties-zet-door-2022, geraadpleegd op 29-9-2023