Bodemprocedure over tarieven voor de ouderenzorg overwogen

Zorgaanbieders in de ouderenzorg en brancheorganisatie ActiZ gaan onderzoeken of ze in plaats van in hoger beroep een bodemprocedure over de zorginkoop kunnen voeren. ActiZ denkt dat een bodemprocedure meer mogelijkheden biedt om vraagstukken over het vaststellen van een reëel tarief voor de ouderenzorg te toetsen. Dit meldt Skipr. 

De ouderenzorgorganisaties en ActiZ verloren onlangs een kort geding tegen zorgkantoren. De uitspraak geeft ook geen duidelijkheid over de tarieven en legt nog meer druk op de kwaliteit en toegankelijkheid van de ouderenzorg. Door een bodemzaak aan te spannen, kunnen fundamentele en principiële vraagstukken aan de kaak worden gesteld. Dergelijke vraagstukken kunnen in een bodemprocedure breder en diepgaander worden getoetst dan in een hoger beroep.

Plannen 2025

Vlak voor het kort geding is het richttariefpercentage verhoogd en gaan de bezuinigingen op de Wlz-tarieven voor 2024 niet door, maar voor 2025 wel. “De benodigde transitie vraagt om duidelijkheid en een voorspelbaar en transparant inkoopbeleid. Dat ontbreekt nu nog op een aantal belangrijke punten”, aldus Mireille de Wee van ActiZ.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky