Nederlanders zijn bereid om mantelzorg te verlenen maar zonder het verzorgen

Nederlanders zijn heel bereid om mantelzorg te verlenen aan iemand die hulp nodig heeft, maar dat hangt wel af van wat ze dan moeten doen. Mensen willen best een ander emotionele steun geven of wat praktische zaken regelen, zoals iemand ergens naartoe brengen of helpen bij papierwerk. Een klusje in het huishouden is ook geen probleem. Maar verzorgen is een heel ander verhaal, constateert onderzoeksinstituut Nivel.

Door vergrijzing zijn in komende decennia meer mantelzorgers nodig. Er zijn meer ouderen, maar door personeelstekorten hebben verpleeghuizen te weinig plaatsen voor ze beschikbaar.

Gestegen percentages

Vier op de vijf ondervraagden zeggen tegen Nivel dat ze hulp willen bieden aan een naaste. Dat percentage is in de afgelopen jaren gestegen, vooral onder 75-plussers. Iets minder dan de helft is echter bereid tot persoonlijke verzorging. Verpleegkundige zorg bieden is voor ongeveer drie op de tien mensen een optie, en dat percentage is gedaald ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2013.

Mantelzorg goed in de gaten houden

Volgens Nivel is het belangrijk om mantelzorg goed in de gaten te houden. Niet iedereen die bereid is mantelzorg te bieden, doet dat. "Een cruciale vraag is dan ook hoe deze discrepantie tussen de bereidheid en het daadwerkelijk bieden van mantelzorg verklaard kan worden en of er belemmerende factoren zijn die kunnen worden aangepakt."

Door: ANP