Normal_moedervlek-melanoom-huidkanker

Nieuw onderzoek vanuit de universiteit van Harvard heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van huidkanker niet te meten is aan de hand van de hoeveelheid moedervlekken die iemand heeft. Lange tijd werd gedacht dat veel moedervlekken op huidkanker zou duiden, maar de onderzoekers halen deze gedachtegang nu onderuit. Dit meldt Nu.nl

Aan het onderzoek van Harvard deden 566 mensen mee, waarbij werd gekeken naar de vorm en het aantal moedervlekken die iemand had. Wanneer een moedervlek een afwijkende vorm of kleur heeft, kan dit wijzen op de aanwezigheid van huidkanker.

Van de deelnemers had zo'n 66 procent minder dan twintig moedervlekken. Volgens de onderzoekers is dat een laag aantal. Voor deelnemers boven de 60 jaar geldt dat slechts 19 procent meer dan twintig moedervlekken had. In totaal had ongeveer driekwart van de ondervraagden geen moedervlekken die afwijken van de norm. De onderzoeken concluderen hieruit dat iedereen eens in de zoveel tijd een huidtest moet laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen huidkanker aanwezig is.

Alan Charles Geller, hoofdonderzoeker: “Veel mensen denken dat huidkanker iets is wat mensen met heel veel moedervlekken hebben. Dat blijkt niet het geval te zijn”.

© Nationale Zorggids