Normal_rechtszaak__medisch__stethoscoop__hamer

VZVZ betreurt het dat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) in cassatie gaat tegen de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 8 maart 2016 over de rechtmatigheid van het Landelijk Schakelpunt. Volgens VZVZ heeft het hof in een duidelijke uitspraak het eerdere vonnis van de rechtbank Midden-Nederland bekrachtigd; namelijk dat VZVZ volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving handelt. Om die reden ziet VZVZ de behandeling in cassatie met vertrouwen tegemoet. Dat meldt het VZVZ Servicecentrum.

De gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt is in het belang van de (verbetering van de) kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt, zegt VZVZ. Wekelijks versturen zorgverleners ruim een miljoen medische berichten via het Landelijk Schakelpunt in het kader van de behandeling van hun patiënten. Gerechtshof en rechtbank hebben in hun arrest en vonnis dat belang bevestigd.

Bij de huidige en toekomstige ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt weet VZVZ zich niet alleen gesteund door de gerechtelijke uitspraken, maar ook door meer dan 10,5 miljoen individuele patiënten. Zij hebben hun zorgverleners al meer dan 17 miljoen keer toestemming verleend om verschillende soorten medische gegevens uit te wisselen.

Ruim 90 procent van de huisartsen, 95 procent van de apotheken, 96 procent van de huisartsenposten en 90 procent van alle ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Ten behoeve van hen gaat VZVZ in het belang van die miljoenen Nederlanders onverminderd door met de ontwikkeling en het beheer van deze zorginfrastructuur. Bovendien gesteund door de 23 partijen die begin dit jaar het convenant voor vijf jaar ondertekenden, waaronder de koepelorganisaties van huisartsen, huisartsenposten, apothekers en ziekenhuizen.

©Nationale Zorggids