Normal_erasmus-mc-rotterdam-web

Gezonde patiënten met artrose die in aanmerking komen voor een heupprothese, kunnen die ingreep heel goed in dagbehandeling ondergaan. Sinds 2014 zijn in het Reinier de Graaf 160 mensen op deze manier behandeld. Orthopedisch chirurg en onderzoekster aan het Erasmus MC Yvon den Hartog volgde de eerste patiënten uit deze groep op de voet. Dat meldt het Erasmus MC.

Op dit moment wordt het gros van de artrose patiënten enkele dagen opgenomen als zij een totale heupprothese moeten ondergaan. Voor haar studie onderzocht Den Hartog aanvankelijk hoe de zorg rond deze ingreep zo goed mogelijk kon worden georganiseerd zodat de resultaten van de ingreep voor de patiënt werden geoptimaliseerd.

Zo oefenden patiënten al voor de operatie met het lopen op krukken. En werd er gelet op goede voorlichting, pijnbestrijding, op doorvoeding, geen onnodige wonddrains, urinekatheters en drukverbanden. Én op snelle start van de revalidatie. “De ligduur na de ingreep werd daardoor al zo verkort dat we bedachten: zou het niet zelfs in dagbehandeling kunnen,’’ memoreert Den Hartog. In april 2014 startte onder leiding van orthopedisch chirurg Stephan Vehmeijer een pilot met een poliklinische totale heupprothese in het Reinier de Graaf, een Europese primeur.

Yvon den Hartog volgde de orthopedische patiënten van de dagbehandeling bij Reinier de Graaf enkele maanden lang. Ze kwam tot de conclusie dat zij het minstens even goed doen als patiënten die enkele dagen werden opgenomen na de operatie. Ze bracht de tevredenheid van de groep in kaart met een internationaal erkende methode om patiënt tevredenheid te meten.

De patiënten uit de dagbehandlingsgroep werden door Vehmeijer allemaal geopereerd volgens de zogeheten ‘voorste benadering’, een chirurgische techniek waarbij geen spieraanhechtingen worden los gemaakt. Den Hartog: “Patiënten die met deze techniek worden geopereerd, zijn wat sneller mobiel dan patiënten die met andere technieken worden geopereerd. De voorste benadering is in anatomisch opzicht ingewikkelder. Maar patiënten kunnen, doordat de spieren in tact blijven, sneller weer zonder krukken lopen en een trap op.’”

In Nederland worden jaarlijks meer dan 25.000 heupprothesen geplaatst. Dit aantal neemt toe door de vergrijzing. Om in dagbehandeling te kunnen worden behandeld, dienen patiënten goed gezond te zijn. Hart- en vaatziekten en het slikken van bloedverdunners zijn taboe. “En ze moeten het natuurlijk zelf willen. Ook is er, zeker de eerste nacht, iemand nodig die hen thuis goed kan verzorgen.’’ Vervolgonderzoek is nog wel nodig.

©Nationale Zorggids