Normal_pil_medicijnen

De geheel vernieuwde website Horizonscan geneesmiddelen bevat een overzicht van alle innovatieve middelen die de komende twee jaar op de markt zullen verschijnen. Met het nieuwe gedaante van de website en de door iedereen zelf te raadplegen database is ook het inhoudelijke aanbod verruimd. Zo zijn er meer (geschatte) prijzen en patiëntvolumes te vinden van middelen waarvan de markttoetreding verwacht wordt.  Dit moet de transparantie verbeteren en meer inzicht geven in zorgkosten. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

De nieuwe Horizonscan laat per geneesmiddel meer informatie zien, zoals de aard van de behandeling, de wijze van toediening, het gebruik en de dosering, mogelijke off-label toepassingen en de te verwachten patiëntenaantallen. Verder is het aantal geneesmiddelen waarbij een prijs is ingeschat flink gestegen (van 31 procent naar 70 procent). De mogelijke totale kosten per geneesmiddel worden daardoor inzichtelijker. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bronvermelding of aanvullende uitleg waardoor de transparantie van de schatting toeneemt.

De website bevat niet alleen een database met meer informatie, maar kent ook een nieuwe opzet en een nieuwe navigatiestructuur, die de toegang tot de informatie vergemakkelijken. De informatie per geneesmiddel is overzichtelijk weergegeven per rubriek en kan gefilterd worden op bijvoorbeeld aandoening of op datum waarop het geneesmiddel op de markt wordt verwacht.

Een samenwerking tussen overheid, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, koepelorganisaties en patiëntenverenigingen zorgt ervoor dat er in Nederland van één Horizonscan gebruik gemaakt kan worden voor onder meer de plaatsbepaling in het totale behandelaanbod, het voorbereiden van de inkoop bij de farmaceutische industrie en contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De scan is tot stand gekomen met input van zeven inhoudelijke werkgroepen waarin ruim 70 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zitting hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids