Normal_ambulance

Bij haar onderzoek naar de crisiscommunicatie rondom de uitval van het nationale noodnummer 112 op 24 juni, bekijkt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) wat er is gedaan om de hulpdiensten bereikbaar te houden. Ook gaat de Inspectie na hoe burgers zijn geïnformeerd over de alternatieven voor 112 en welke afspraken en procedures er zijn. Dat staat in het vandaag verschenen plan van aanpak van het onderzoek. Dit meldt de inspectie.

Met het onderzoek wil de Inspectie lessen trekken voor de toekomst. Zij richt zich in dit onderzoek voornamelijk op de lessen die het Nationaal Crisiscentrum, de nationale politie en de 25 veiligheidsregio’s inclusief regionale meldkamers kunnen leren op het gebied van crisiscommunicatie.

Samenhangende onderzoeken

Naast de Inspectie Justitie en Veiligheid doen ook andere diensten onderzoek naar de kwestie. Zo kijkt Agentschap Telecom specifiek naar de storing in het telefoniesysteem (inclusief 112 en NL-Alert) bij KPN en de afhandeling daarvan door de dienst. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inventariseert onder andere hoe zorgorganisaties zijn omgegaan met de uitval van het alarmnummer 112. Tot slot onderzoekt het Instituut Fysieke Veiligheid onder meer hoe de veiligheidsregio’s, de nationale politie en de Rijksoverheid onderling hebben samengewerkt.

Door: Nationale Zorggids