Normal_rat

Ratten kunnen het seoulvirus dragen dat kan worden overgedragen op mensen. Overdracht gebeurt bij contact met urine, keutels of speeksel van besmette ratten. Het RIVM heeft onderzoek gedaan bij 175 ratten van particuliere eigenaren, zeven hobbyfokkers en negen commerciële fokkers van (voeder)ratten in Nederland. Eén rat van een particuliere eigenaar droeg het virus bij zich. Bij één hobbyfokker was 25 procent van de geteste ratten besmet en bij twee commerciële fokkers was ongeveer de helft besmet. Dit meldt RIVM. 

Hoeveel besmette ratten er in Nederland precies zijn, is onduidelijk. Het is namelijk niet bekend hoeveel ratten er in Nederland worden gehouden en gefokt. Ook blijken veel ratten uit het buitenland te worden ingevoerd. Sinds 2016 is het seoulvirus bij vijf mensen aangetoond. Allen hadden contact gehad met tamme huisdierratten of voederratten.

Voorkomen dat meer mensen ziek worden

Om te voorkomen dat meer mensen ziek worden is betere voorlichting voor particulieren en bedrijven belangrijk. Bijvoorbeeld over de mate waarin het seoulvirus voorkomt, ziekteverschijnselen en over hygiënemaatregelen. Een voorbeeld is handen wassen na contact met ratten. Of het nat maken van het strooisel bij het schoonmaken van de kooi om te voorkomen dat verzorgers besmette stofdeeltjes inademen.

Milde en ernstige klachten seoulvirus 

Een klein deel van de mensen die geïnfecteerd raakt met het seoulvirus wordt ziek. Meestal krijgen ze milde klachten zoals grieperigheid. Soms ontstaan klachten als koorts, overgeven, diarree, algehele malaise, spierzwakte in de benen en lage rugpijn. Heel soms zijn de klachten ernstiger: zoals leverontsteking, nierfalen of inwendige bloedingen. Ratten worden hier zelf nooit ziek van. 

Door: Nationale Zorggids