Normal_ziekenhuisbed

Van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit publiceren onderzoekers, bijeengebracht door de DutchCardioVascularAlliance. De Hartstichting financierde het onderzoek, zo meldt de stichting. 

De sterfte door corona stijgt naarmate de leeftijd toeneemt: van de coronapatienten opgenomen in het ziekenhuis sterft 2 procent bij jongeren (18-25 jaar) en 41,6 procent bij ouderen (85-plussers). Omdat patiënten met hart- en vaatziekten vaak ouder zijn en ook andere ziektes hebben, is de sterfte in deze groep ook hoger (30,3 procent) dan bij mensen zonder hart- en vaatziekten (15,7 procent). Mensen die op de intensive care terechtkomen hebben vaker hartcomplicaties. Ook treden hartcomplicaties in het ziekenhuis vaker op bij mensen die al een hartaandoening hadden voordat ze met corona in het ziekenhuis werden opgenomen.

Extra risico bij ernstig hartfalen, minder bij hartinfarct

Los van leeftijd en geslacht hebben coronapatienten met ernstig hartfalen 43 procent meer kans om te overlijden dan andere coronapatienten in het ziekenhuis. Het effect van andere hartaandoeningen, waaronder een eerder doorgemaakt hartinfarct, lijkt minder groot. Dat coronapatienten met hartfalen meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden, was al bekend.

Onderzoek onder ruim 10.000 ziekenhuispatiënten

De onderzoekers registreerden in het ziekteverloop van ruim 10.000 coronapatienten die in het ziekenhuis waren opgenomen in zestien verschillende landen. Zij vergeleken de gegevens van coronapatienten met en zonder hartaandoeningen. Dit om meer inzicht te krijgen in de rol van hartaandoeningen bij coronapatiënten.

Door: Nationale Zorggids