Volksgezondheid in gevaar door uitstoot Tata Steel, stelt KWF

De volksgezondheid is ernstig in gevaar door de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Tata Steel, stelt KWF Kankerbestrijding. De organisatie reageert op een vrijdag gepubliceerd rapport van het RIVM over het staalbedrijf.

In het rapport staat dat in de omgeving van Tata Steel in de IJmond veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK’s worden gemeten dan te rijmen is met de cijfers die het bedrijf heeft opgegeven. PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) kunnen ziektes zoals kanker veroorzaken.

Eerder meldde de GGD Kennemerland al dat in de IJmond bepaalde kankers vaker voorkomen dan elders in het land. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde al dat mensen die in de buurt van Tata Steel wonen meer worden blootgesteld aan schadelijke stoffen dan mensen die ergens anders wonen. In het nieuwe onderzoek is de gezondheid niet opnieuw onderzocht, de uitkomst van het vorig onderzoek blijft hetzelfde.

Belang van bewoners

KWF zegt "maar één conclusie te trekken", namelijk "dat de uitstoot van die stoffen die kankerverwekkend zijn drastisch moeten worden teruggebracht om de gezondheidsrisico’s van de bewoners van de regio zo snel mogelijk te verminderen". Het belang van de bewoners moet "bovenaan staan bij de beslissing over de toekomst van Tata".

Door: ANP