Nivel roept gebruikers van dosisaerosolen op om mee te doen aan onderzoek

De CO2-uitstoot van geneesmiddelen staat in de top drie van grootste vervuilers in de zorg. Een aanzienlijk deel van deze uitstoot is toe te schrijven aan dosisaerosolen. Dit zijn inhalatoren die worden gebruikt bij de behandeling van astma en COPD. Het Nivel start een onderzoek naar de bereidheid van patiënten en zorgverleners om de impact op het milieu mee te laten wegen in de behandelbeslissing. Zijn zij bereid een ander medicijn te gebruiken als die beter is voor het milieu? Als u zorgverlener of astma- of COPD-patiënt bent, dan kun u meedoen aan het onderzoek. Dat meldt Nivel.

Ongeveer de helft van de gebruikte inhalatoren in Nederland zijn dosisaerosolen, blijkt uit eerder onderzoek. Naar schatting kan zo’n zeventig procent hiervan vervangen worden voor een milieuvriendelijker type inhalator. Onder zorgverleners en burgers is er motivatie om te verduurzamen, maar er is behoefte aan kennis en handvatten. Dit onderzoek is een eerste belangrijke stap om het tegemoet komen aan deze wens.

Hoe kijken patiënten en zorgverleners aan tegen het meewegen van milieu-impact?

Nivel onderzoekt of er verschillen zijn tussen huisartsenpraktijken in het voorschrijven van dosisaerosolen en welke factoren hierbij een rol spelen. Ook vergelijken ze dit met de adviezen in richtlijnen aan huisartsen. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van de patiënten voor wie gebruik van milieuvriendelijkere typen inhalator tot de mogelijkheden behoort. Vervolgens hebben ze het in groepsgesprekken met astma- en COPD-patiënten en zorgverleners over hun motivatie voor een duurzamere behandeling. Ze bespreken hoe zij tegen de schonere, alternatieve inhalatoren aankijken en wat er nodig is om over te gaan tot een behandeling die beter is voor het milieu.

Oproep

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Nivel zoekt nog deelnemers. Gebruikt u een inhalator voor astma of COPD, of bent u huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, apotheker of apothekersassistente? Deel uw mening over het belang van duurzaamheid bij het maken van behandelbeslissingen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/inhalatiemedicatie-kan-milieuvriendelijker-nivel-onderzoekt-de-motivatie-bij-patienten-en, geraadpleegd op 18-03-2022