Onderzoek naar bewegingssensoren tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Tijdens de Vierdaagse deed de Sint Maartenskliniek een onderzoek naar het lopen van wandelaars met draagbare bewegingssensoren. Het ging om een proef om te bekijken of de sensoren waardevolle informatie over de kwaliteit van het lopen in het dagelijks leven kunnen verzamelen. Dit met als doel dat patiënten in de toekomst de sensoren ook thuis kunnen gaan gebruiken. Zo krijgen we een realistischer beeld van de loopproblemen van de patiënt en kunnen we een betere behandeling geven. Dat meldt de Maartenskliniek.

Metingen in het ziekenhuis geven onvoldoende beeld van lopen in het dagelijkse leven. Patiënten doen dan extra hun best. Met de draagbare bewegingssensoren is het mogelijk om thuis, zowel binnens- als buitenshuis, langere tijd achter elkaar de kwaliteit van het lopen te meten.

Sensoren op de schoenen en onderrug

Voordat we de sensoren met patiënten mee naar huis kunnen geven is onderzoek nodig. Testen moeten uitwijzen of de sensoren ook de juiste informatie in beeld brengen. De Vierdaagse was hiervoor een uitgelezen gelegenheid. Zes medewerkers van de Sint Maartenskliniek liepen de Vierdaagse daarom mee met elk twee sensoren op hun schoenen en één op hun onderrug. Elke dag lazen onze onderzoekers de sensoren uit en analyseerden ze de gegevens met behulp van eigen ontwikkelde analysesoftware. Iedere twee uur beantwoordden de wandelaars vragen over vermoeidheid en pijn. De antwoorden werden vervolgens vergeleken met de informatie die de sensoren opleverden.

150 uur aan loopgegevens

Tijdens de drie wandeldagen hebben onze onderzoekers de sensoren en de analyseprogramma’s intensief en langdurig kunnen testen. De sensoren hebben ongeveer 150 uur aan loopgegevens opgeleverd. Ze meten per iedere stap belangrijke data, waaronder: de staplengte (de lengte van iedere stap), verschillen tussen het linker- en rechterbeen, de stabiliteit tijdens het lopen en ook de loopsnelheid per stap. Op onderstaande afbeelding is te zien hoe gedetailleerd de sensoren informatie over het lopen in kaart brengen.

Sensoren leveren veel waardevolle gegevens op

Zo konden de onderzoekers aan de hand van de gegevens zien dat vermoeidheid van de wandelaars effect heeft op de staplengte. Bij wandelaars die vermoeid waren nam de lengte van de stap af. Bij wandelaars waarbij de vermoeidheid niet veranderde, bleef ook hun staplengte constant. De sensoren blijken dus heel nauwkeurig en leveren veel waardevolle gegevens op. Daarnaast zijn de sensoren ook bestand gebleken tegen verschillende weersinvloeden, zoals extreme hitte en regen.

Door: Nationale Zorggids