Week 27: Middel X, coronavaccinatie risicogroepen & kinderhartchirurgie

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer Middel X, coronavaccinatie voor risicogroepen, overdoseringen onder middelbare scholieren en de concentratie van kinderhartchirurgie in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van deze week.

Maandag: Middel X: wat doet het en waarom is het zo omstreden?

Deze week staat een 30-jarige man uit Eindhoven terecht voor de handel in zelfdodingsmiddel Middel X. Zeker tien mensen die het bij hem hadden besteld, gingen daadwerkelijk over tot suïcide. Daarmee overtrad de man het verbod op hulp bij zelfdoding. Wat doet Middel X en waarom is het al jaren omstreden maar niet verboden?

Dinsdag: grote toename aantal overdoseringen onder middelbare scholieren

Bij jongeren tussen de 13 en 17 jaar is de afgelopen twee jaar een opvallende stijging te zien van het aantal doelbewuste overdoseringen. In het jaaroverzicht van 2022 van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) komt naar voren dat het aantal overdoseringen toenam met 37 procent ten opzichte van 2020. Ibuprofen of paracetamol werden het vaakst gebruikt.

Woensdag: dit najaar nieuwe coronavaccinatie voor risicogroepen en zorgmedewerkers

In het najaar van 2023 komt er een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. Met de coronaprik wordt hun bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname weer op peil gebracht. Dit zijn de risicogroepen.

Donderdag: pgb-zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering

Familieleden die aan een ziek kind of ouder betaalde zorg verlenen, krijgen nog steeds geen uitkering nadat deze komt te overlijden. Eind maart deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) juist een uitspraak dat pgb-zorgverleners die geen recht hebben op een werkloosheids-, ziektewet-, of arbeidsongeschiktheidsuitkering, bij werkloosheid toch een ww moeten kunnen krijgen. Vooralsnog gebeurt dat echter niet.

Vrijdag: concentratie kinderhartchirurgie leidt tot verlies kinder-ic-bedden

De plannen voor de reorganisatie van de kinderhartchirurgie, waarbij het geconcentreerd wordt in twee ziekenhuizen, zullen in hun huidige vorm leiden tot verlies van kinder-ic-bedden. Sluiting van één van de zeven kinder-ic’s in Nederland is volgens NOS onvermijdelijk als de reorganisatie wordt doorgezet.

Door: Nationale Zorggids