Normal_rss_entry-395168

Nederlanders zijn voor het tweede jaar op rij negatiever geworden over thema's als huisvesting, maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid en veiligheid, valt op te maken uit een onderzoek van Rabobank. De economen van de bank baseren zich op een enquête onder meer dan tienduizend deelnemers.

De bank stelt ook vast dat "de brede welvaart" die Nederlanders ervaren dit jaar geen herstel laat zien, na de verslechtering vorig jaar. Mogelijk hangt dat samen met de aanhoudende hoge inflatie, de voortdurende oorlog in Oekraïne en de recessie.

Cao-lonen

De inkomens zijn volgens Rabobank wel "significant" verbeterd, vooral door de gestegen cao-lonen, de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW. "Mensen met een laag inkomen zagen hun inkomens eveneens stijgen, maar ervaren daardoor geen betere financiële positie. We hebben het niet onderzocht, maar dat kan betekenen dat zelfs de hogere inkomsten de gestegen kosten niet dekken", stellen de bankeconomen. Werklozen en mensen met een laag inkomen zijn het verst achterop geraakt.

Door: ANP