Sleutel tot effectieve immuuntherapie bij kanker ontdekt

Immuuntherapie bij kanker slaat goed aan wanneer macrofagen worden ingezet. Dit zijn lichaamscellen die het opruimen van tumoren boosten. Een opvallende ontdekking, want eerst namen wetenschappers aan dat deze macrofagen onderdrukt moesten worden bij immuuntherapie. Dit meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat hier met hulp van KWF Kankerbestrijding en het Oncode Instituut onderzoek naar deed.

Bepaalde immuuncellen kunnen in ons lichaam kwaadaardige tumorcellen herkennen, aanvallen en vernietigen, net als bij een bacteriële infectie. Een geslaagde immuuntherapie hangt samen met de aanwezigheid van CD8+T cellen in de tumor. Dit was al langer bekend. Tumorweefsel bevat echter ook lichaamscellen die juist de afweer tegen een tumor onderdrukken. “ In onze studie tonen we aan dat CD8+ T cellen na herkenning van kankercellen gebruik maken van tumor dodende M1 macrofagen om een tumor te laten verdwijnen”, aldus Sjoerd van den Burg, hoofd Experimentele Kankerimmunologie.

Rekrutering macrofagen

Patiënten reageren beter om immuuntherapie wanneer er CD8+T cellen en macrofagen in de tumor zitten. Volgens Van den Burg is het nieuwe onderzoek een belangrijke stap in de aanpak van volgroeide tumoren. Tegelijkertijd roept hij op om heel terughoudend te zijn met behandelingen die de rekrutering van macrofagen onderdrukken. Mogelijk komt er in de toekomst nieuwe medicatie die dit soort macrofagen direct in de tumor kunnen rekruteren en activeren zonder de aanwezigheid van CD8+T cellen.

Door: Nationale Zorggids