Normal_vaccin

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) spreekt vandaag op de Gavi Replenishment Pledge Conference in Berlijn haar waardering en steun uit voor het werk van Gavi. Dit is de vaccinatie-alliantie die grootschalige programma's uitvoert in tal van ontwikkelingslanden. Ploumen zal daar tevens aangeven de inzet te verhogen van 200 naar 250 miljoen euro voor de komende vijf jaar.

'Gavi redt hiermee miljoenen levens, met name die van kinderen en vrouwen. De resultaten spreken voor zich. Daarom levert Nederland daar vol overtuiging een bijdrage aan,' aldus de minister op conferentie. Sinds de oprichting van Gavi in 2000 zijn bijna 500 miljoen kinderen geïmmuniseerd tegen ziektes als mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio (DTP), evenals vormen van diarree, hersenvliesontsteking en longontsteking. Daardoor zijn 6 miljoen levens gered. Het samenwerkingsverband van overheden, organisaties, bedrijven en filantropische instellingen heeft inmiddels in alle 73 aangesloten landen het '5 in 1 pentavalent vaccin' geïntroduceerd, dat met één inenting tegen 5 ziektes beschermt en daardoor zeer kosteneffectief is.

Verder is onlangs in Sierra Leone, Guinee en Liberia - alledrie zwaar getroffen door ebola - 50 miljoen euro geïnvesteerd, omdat door de epidemie reguliere vaccinatieprogramma's grotendeels zijn weggevallen. 'Bovendien speelt Gavi een rol van betekenis in de bereidheid van de farmaceutische industrie om te investeren in de ontwikkeling van een vaccin tegen ebola,' aldus Ploumen. De plannen voor de periode 2016-2020 zijn ambitieus. Gavi wil de komende 5 jaar nog eens 300 miljoen kinderen vaccineren en 150 nieuwe vaccins introduceren. Verder staat de vaccinatie van 30 miljoen vrouwen tegen baarmoederhalskanker op stapel. Parallel aan dit hpv-vaccin is het de bedoeling dat miljoenen jonge meisjes ook informatie en diensten aangeboden krijgen over bijvoorbeeld gezonde voeding en seksualiteit.

Gavi onderscheidt zich tevens door innovatieve financieringsmethodes. Van de Nederlandse bijdrage is 180 miljoen voor de basisfinanciering. Nieuw is een bijdrage van 10 miljoen aan het Gavi Matching Fund. Daarin verdubbelen publieke partijen donaties van de private sector. Deze donatie wordt beschikbaar gesteld als een bedrijf eenzelfde bedrag inlegt. Ploumen: ‘Deze samenwerking tussen private en de publieke sector is zeer belangrijk. Zo komt er meer geld beschikbaar en worden innovatieve ideeën sneller uitgevoerd.' De resterende 60 miljoen gaat naar het International Finance Facility for Immunisation (IFFIm), dat via de kapitaalmarkten directe financiering oplevert.

© Nationale Zorggids