Gezondheidsraad: 60-plussers coronavaccinatie geven, zwangere moeders onnodig

De Gezondheidsraad adviseert om net als in 2023 in het najaar COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers, aan medische risicogroepen en aan medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten. Een aanbod aan alle zwangeren is in de huidige situatie niet meer nodig volgens de raad, aldus de Gezondheidsraad

In 2023 adviseerde de Gezondheidsraad om met ingang van dat najaar een jaarlijks vaccinatieprogramma tegen COVID-19 op te zetten om risicogroepen te beschermen tegen ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of er voor 2024 aanpassingen nodig zijn aan het programma.

SARS-CoV-2-virus gaat nog rond 

De Gezondheidsraad adviseert om, net als in 2023, het komende najaar 60-plussers en medische risicogroepen vaccinatie aan te bieden. Het SARS-CoV-2-virus circuleert nog steeds en kan vooral onder deze groepen nog steeds zorgen voor ernstige ziekte. Vaccinatie biedt daar effectieve bescherming tegen. Ook adviseert de raad om, net als in 2023, zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten vaccinatie aan te bieden, om zo indirect risicogroepen te beschermen. Het vaccinatieaanbod aan zwangeren hoeft volgens de Gezondheidsraad niet voortgezet te worden in 2024 omdat het risico op ernstige ziekte en vroeggeboorte heel laag is door de opgebouwde immuniteit van de bevolking tegen de huidige virusvarianten.

Meer inspanningen leveren

De Gezondheidsraad adviseert om in 2024 meer inspanningen te leveren om alle groepen die voor COVID 19-vaccinatie in aanmerking komen goed te bereiken, zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken om al dan niet gebruik te maken van het aanbod. In 2023 was de deelnamegraad onder bepaalde groepen relatief laag. De raad acht het waarschijnlijk dat dat deels is veroorzaakt doordat deze doelgroepen onvoldoende zijn bereikt.

Niet wenselijk

De Gezondheidsraad heeft ook beoordeeld of vaccinatie ingezet zou moeten worden ter voorkoming van post-COVID. Omdat er – naast het doormaken van COVID-19 – geen specifieke risicofactoren zijn voor post COVID, zou het vaccinatieadvies dan voor de gehele bevolking moeten gelden. Volgens de raad is dat niet wenselijk omdat onduidelijk is hoeveel gevallen van post-COVID met vaccinatie voorkomen kunnen worden. Wetenschappelijk onderzoek is van belang om deze onzekerheden weg te nemen.

Door: Nationale Zorggids