Normal_rolstoel_beperking_wajong_pgb_handicap

Het medisch tuchtcollege acht dat een anesthesist van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten niet tijdig heeft ingegrepen na het toedienen van een pijninjectie. De patiënt liep daarbij een dwarslaesie op, wat mogelijk verholpen had kunnen worden als dit direct na de ingreep was opgemerkt. De man voelde na de injectie niets in zijn benen, maar de anesthesist ging er van uit dat de verdoving nog niet was uitgewerkt. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Het oplopen van een dwarslaesie is een zeer zeldzame complicatie bij het toedienden van een pijninjectie. De ingreep, die ook wel een wortelblokkade wordt genoemd, is een routine-ingreep bij ernstige pijnklachten. De patiënt is van te voren niet ingelicht over het risico op deze ernstige complicatie. Het tuchtcollege oordeelde dat dit ook niet noodzakelijk was, omdat het vrijwel nooit zo ernstig afloopt.

Wat de anesthesist wel kwalijk wordt genomen, is dat zij de man niet voldoende heeft onderzocht toen hij aangaf geen gevoel te hebben in zijn benen. Zij was niet op de hoogte van het feit dat een dwarslaesie een complicatie zou kunnen zijn van de ingreep, en dacht dat de verdoving nog niet helemaal uitgewerkt was. “Ik ben aan het eind van de dag nog bij hem langs gegaan. Hij zei dat hij dacht dat het gevoel weer terugkwam in zijn ene been”, aldus de vrouw. Zij werd daardoor gerustgesteld en ging aan het einde van haar dienst naar huis.

Het tuchtcollege meent dat de vrouw direct had moeten onderzoeken waarom de man geen gevoel in zijn benen had. Was dit snel na de ingreep opgemerkt, dan zou in sommige gevallen nog iets gedaan kunnen worden. De berisping van de anesthesist is voor het uitblijven van dit onderzoek. De patiënt zal de rest van zijn leven in een rolstoel moeten doorbrengen.

Door: Redactie Nationale Zorggids