Berisping psychiater voor onzorgvuldig omgaan met euthanasieverzoeken

Een psychiater heeft in twee gevallen niet zorgvuldig gehandeld bij de behandeling van euthanasieverzoeken. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam heeft haar berispt voor het niet volgen van de juiste procedure. Artsen dienen bij een aanvraag voor euthanasie altijd een second opinion op te vragen, maar dat deed ze in één geval niet en in een ander geval deed ze niets met de mening van de tweede arts. Dit meldt Skipr. 

Artsen die zich bezighouden met euthanasieverzoeken, moeten aan zes zorgvuldigheidseisen voldoen. Zo moeten ze kunnen aantonen dat een patiënt wilsbekwaam is en psychiaters zijn verplicht een second opinion op te vragen bij een collega met kennis van de aandoening van de patiënt.

Second opinion genegeerd

In één geval negeerde de psychiater de second opinion van een collega die vond dat de patiënt niet wilsbekwaam was. De patiënt wilde namelijk dood uit psychotische overtuigingen. Uit de second opinion bleek ook dat de patiënt nog verder behandeld kon worden. Maar de berispte psychiater ging toch door met het behandelen van de aanvraag voor euthanasie. 

Complexe materie

Bij een ander euthanasieverzoek vroeg de zielkundige niet om een second opinion en erkent zelf dat dat in strijd was met de zorgvuldigheidseisen. Omdat de psychiater te maken heeft met complexe materie en de patiëntveiligheid niet in het geding is geweest, krijgt ze enkel een berisping opgelegd. Het tuchtcollege veroordeelt hiermee het gedrag en de werkwijze van de zorgprofessional, maar ze mag haar beroep blijven uitoefenen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky