Normal_zakenman-man-bestuurder

Ex-zorgbestuurder Max Visser is er in geslaagd om in een aantal jaren maar liefst drie forse ontslagvergoedingen te ontvangen. De Limburger was iedere keer slechts voor een korte periode werkzaam bij een ziekenhuis, maar sleepte in totaal 229.000 euro binnen. Dit geld is nog bovenop de 55.000 euro aan loon dat zijn laatste werkgever nog doorbetaalde voor enkele werkzaamheden die Visser uitvoerde. Dit meldt RTL Z.

De ex-zorgbestuurder heeft in meerdere ziekenhuizen gewerkt als toezichthouder en in het bestuur. In 2009 tot 2011 was hij werkzaam bij als bestuursvoorzitter van het VieCuri Ziekenhuis, daarna was hij van 2012 tot 2013 werkzaam bij het noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Tussen 2013 en 2014 was Visser werkzaam bij het Sint Jans Gasthuis in Weert. Uit jaarverslagen blijkt dat ook het laatste ziekenhuis hem een flinke vertrekpremie heeft uitgekeerd.

In dat laatste ging hij van toezichthouder naar de raad van het bestuur, wat tegen de code voor goed bestuur in gaat. Ook blijkt er meer te hebben gespeeld dan de zorgbestuurder aanvankelijk in een persverklaring liet weten toen hij vertrok. Volgens Max Visser besloot hij uit eigen beweging om te vertrekken, maar een woordvoerder van het ziekenhuis laat nu weten dat hij ontslagen is omdat veranderingen in de bestuurssamenstelling nodig waren. “Bij de beëindiging van de arbeidsrelatie heeft de raad van toezicht de wettelijk toegestane ontslagvergunning moeten betalen.” Om een aantal lopende projecten af te ronden heeft de man nog een half jaar doorgewerkt, waarvoor hij nog eens 55.000 euro ontving.

De Wet Normering Topinkomens bepaalt dat werknemers in de (semi)publieke sector maximaal 75.000 euro mogen ontvangen als vertrekpremie. In veel gevallen hebben zorgbestuurders in het verleden een veel hogere ontslagvergoeding ontvangen. Dit komt door een overgangsperiode, waarbij de bestuurders in hun contract een hogere som hadden vastgelegd voordat de Wet Normering Topinkomens in 2013 in werking trad.

Door: Redactie Nationale Zorggids