Normal_stethoscoop_ehealth_laptop

Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen epd’s van verschillende zorginstellingen gaat ten koste van de patiëntveiligheid, zegt 80 procent van de respondenten in een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban. Een ruime meerderheid heeft dagelijks te maken met gebrekkige gegevensuitwisseling. Dit meldt Federatie Medisch Specialisten. 

De Federatie vroeg aan medisch specialisten werkzaam in onder andere algemene ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige klinieken, hoe vaak zij geconfronteerd worden met gebrekkige gegevensuitwisseling omdat epd’s niet met elkaar communiceren.

Meer dan de helft zegt hier dagelijks mee te maken te hebben, 34 procent wekelijks en 8 procent maandelijks. De gevolgen die medisch specialisten noemen, naast de patiëntveiligheid en een groot foutrisico, zijn; dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting administratielast en vermindering van het werkplezier. Andere gevolgen zijn ergernis en onbegrip bij patiënten. 

De juiste informatie op de juiste plek 

Uit de peiling blijkt ook dat 60 procent van de medisch specialisten de gebrekkige gegevensuitwisseling een obstakel vindt bij de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek. Cardioloog en algemeen voorzitter Marcel Daniëls: “Hoe moeten we afspraken uit het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg waarmaken zoals de ook door ons gewenste juiste zorg op de juiste plek, als het niet lukt de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben?"

"Er zijn in ons land, mede door de inzet van medisch specialisten, vele voorbeeldprojecten van de juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde. Maar medisch specialisten lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben door een gebrek aan koppelingen tussen de epd-systemen.”  

Alternatieve methoden van gegevensuitwisseling 

Wat niet via epd’s digitaal uitgewisseld kan worden, wordt vooral per fax (69 procent), e-mail (68 procent) en telefonisch (68 procent) gedaan. Ook worden prints en Cd-roms per post en per koerier naar andere zorginstellingen verstuurd. En vaak worden de gegevens meegegeven met de patiënt wanneer die naar een ander ziekenhuis gaat, blijkt uit de peiling.  

Door: Nationale Zorggids