Normal_baby

Zes ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, zeven kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en de gemeente Rotterdam, verenigd in zes Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) gaan samen digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk maken. Dit meldt Babyconnect op basis van een persbericht van regio Rijnmond.  

Er komt veel op een zwangere vrouw of een nieuwe moeder af. Bijvoorbeeld als je onverhoopt in het ziekenhuis belandt. Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen. En ná de bevalling moet de kraamzorg weten hoe het gaat met de moeder om de juiste zorg te kunnen geven. Regelmatig gaat dit via een papieren of telefonische overdracht, dat moet veiliger en effectiever, aldus regio Rijnmond. Om dit te realiseren gaat het, met de VIPP Babyconnect subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, deze gegevens uitwisseling digitaliseren.

Tweede regio die subsidie krijgt

Rijnmond is de tweede regio die de subsidie toegekend heeft gekregen. Tot en met december 2022 gaan de bijna vijftig organisaties hard aan de slag om het integraal geboortezorgdossier Rijnmond tot een succes te maken.

Enthousiasme in de regio

Drie jaar geleden zochten ziekenhuizen, verloskundigen, echo- en kraamzorgorganisaties elkaar op om samen de mogelijkheden voor goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg te onderzoeken. Deze organisaties en professionals, aangesloten bij het District Verloskundigen Platform Rijnmond, sloegen de handen ineen en pakten het thema regionaal op, samen met de Moederraad. Ze besloten toe te werken naar een integraal geboortezorgdossier, waarbij een zwangere zelf haar eigen gegevens kan beheren en waarbij de zorgverlener altijd toegang heeft tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw (met haar toestemming.) De VIPP Babyconnect subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren.

Landelijk programma regionaal uitgevoerd

Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect streeft naar goede gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners. Met de kaders en richtlijnen van VIPP Babyconnect kunnen regio’s zelf invulling geven aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks gegevens delen en wordt ook de overdracht naar de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd. Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Door: Nationale Zorggids