Normal_ic-crisis_in_flevoziekenhuis_al_jaren_gaande__maar_bereikte_vorig_jaar_dieptepunt

De intensive care van het Flevoziekenhuis in Almere had vorig jaar eigenlijk de deuren moeten sluiten toen de patiëntveiligheid ernstig in gevaar kwam. Volgens deskundigen was er sprake van een verwaarloosde ic en een ic met zeer verouderde werkwijzes. Het is niet uit te sluiten dat patiënten hierdoor onnodig zijn overleden. Dit meldt Argos, die een onderzoeksrapport hierover in handen heeft. 

Volgens verpleegkundigen die Argos sprak, is er zeker één patiënt overleden na een medisch incident op de intensive care in het Flevoziekenhuis. Ook zou er op de afdeling cardiologie iemand zijn gestorven als indirect gevolg van de situatie op de ic. Het sluiten van de intensive care zou grote gevolgen hebben voor de behandeling van coronapatiënten en daarom bleef de afdeling open.

Onprofessionele intensivisten 

Het gaat nu iets beter op de ic, maar verpleegkundigen hebben alsnog geen vertrouwen meer in de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Maatregelen die de patiëntenzorg structureel veiliger maken zijn nog steeds niet genomen, wat betekent dat de ic nog steeds zeer zwak is. Ze hebben een melding gemaakt bij de raad van toezicht en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het grootste probleem: de verpleegkundigen en intensivisten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Uit het rapport blijkt dat vooral de intensivisten zich zeer onprofessioneel hebben gedragen. Zes van hen hanteerden een werkwijze die niet-conform was aan de werkwijze van het ziekenhuis, waardoor de zorg aan patiënten verslechterde. Er was nauwelijks persoonlijk contact tussen de intensivisten en patiënten en soms baseerden ze hun behandeling op het elektronische patiëntendossier, waarin geregeld informatie ontbrak.

Centrale lijn

Ic-verpleegkundigen werden gebruikt om bepaalde behandelingen uit te voeren, waarin zij niet bekwaam waren en arts-assistenten zonder enige ervaring moesten elkaar aanleren een ‘centrale lijn’ bij een patiënt aan te brengen. Een centrale lijn aanbrengen is niet geheel zonder risico’s, want zo’n infuus gaat via de als of lies de groter ader in. Intensivisten weigerden bovendien naar het ziekenhuis te komen als een verpleegkundige of arts-assistent daarom vroeg.

Volgens de verpleegkundigen heeft bestuursvoorzitter Anita Arts onvoldoende naar hun hulpkreten geluisterd. En toen er eindelijk hulp leek te komen, in de vorm van twee interim-leidinggevenden, werd de opdracht teruggegeven. De raad van bestuur weigerde namelijk bepaalde punten in het verbeterplan uit te voeren. 

Hoewel het ziekenhuis niet inhoudelijk wilde reageren op de aanstaande publicatie van Argos, zegt het nu dat de berichtgeving hierover onjuist en onvolledig is. Het volledige onderzoek en de reactie van het Flevoziekenhuis kun je hier lezen

Door: Nationale Zorggids