Rechter beslist over pauzeren van plan voor concentratie  kinderhartchirurgie

De voorzieningenrechter oordeelt vrijdag of demissionair zorgminister Ernst Kuipers zijn plan om de kinderhartchirurgie te centraliseren tijdelijk moet pauzeren. Kuipers wil dat operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen vanaf oktober 2025 alleen nog uitgevoerd worden in de universitair medische centra van Rotterdam en Groningen.

De universitair medische centra in Leiden/Amsterdam en Utrecht, die deze operaties momenteel ook uitvoeren, zijn het niet eens met dit plan. Het zou tot grote onrust leiden onder patiënten en personeel. Ook stellen de ziekenhuizen dat het besluit van de minister invloed heeft op andere zorg in hun ziekenhuizen. Ze vroegen de rechter daarom in een kort geding om op de "pauzeknop" te drukken.

Negatieve gevolgen 

In een eerder onderzoek waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de negatieve gevolgen van het terugbrengen van het aantal centra van vier naar twee. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kan zelfs de status als academisch ziekenhuis verliezen als de kinderhartchirurgie daar verdwijnt. Het UMC Utrecht, dat samenwerkt met het Utrechtse Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, zegt dat de operaties noodzakelijk zijn om kinderen met kanker goed te kunnen behandelen.

Kans op vermijdbare sterfte verminderen

Concentratie van de kinderhartchirurgie is volgens Kuipers nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties te verminderen. Ook patiëntenclubs stelden eerder dat concentratie van deze chirurgie belangrijk is. Hierdoor doen de twee overgebleven umc's de ingrepen vaker, wat het niveau kan verbeteren. De landsadvocaat zei in het kort geding ook dat de minister niet wil dat het plan tijdelijk gepauzeerd wordt. De concentratie zou in oktober geregeld moeten zijn en de tijd is hard nodig.

Door: ANP