Normal_laatste_offensief_om_zorgmedewerkers_na_ic-opname_te_bereiken_voor_bijdrage

Een financiële bijdrage voor álle (nabestaanden van) zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care (ic) zijn opgenomen of zijn overleden. Zodat zij niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Dat is sinds de start van Stichting ZWiC het doel geweest. Ruim twee jaar later heeft ZWiC aan 134 (nabestaanden van) zorgmedewerkers een eenmalige financiële bijdrage kunnen uitkeren. Nu de pandemie in een andere fase terecht is gekomen, zet de Stichting een laatste offensief in om zorgmedewerkers die tot de doelgroep behoren, te bereiken. Zij kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. Per 30 juni 2023 houdt ZWiC op te bestaan. Dit meldt ZWiC. 

Stichting ZWiC is een particulier initiatief dat in maart 2020 met steun van vele partijen, waaronder collectief voor zorgverleners VvAA, het Verbond van Verzekeraars, PGGM, het ministerie van Volksgezondheid én vele individuele donateurs,  in een paar weken tijd tot stand kwam. ZWiC richt zich op zorgmedewerkers die in de coronazorg actief zijn of waren met de handen aan het bed en de handen voor het bed: van verpleegkundigen en operatieassistenten, tot schoonmakers en baliemedewerkers. In de afgelopen twee jaar keerde de stichting 20 eenmalige financiele bijdragen van 50.000 euro uit aan nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 114 eenmalige bijdragen van 30.000 euro aan zorgmedewerkers die op de IC zijn opgenomen.

Tientallen (nabestaanden van)zorgmedewerkers te bereiken

Het aantal aanvragen loopt terug nu de pandemie in een andere fase terecht is gekomen. Toch is het aannemelijk dat er nog tientallen (nabestaanden van) zorgmedewerkers die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage, maar de weg naar ZWiC nog niet hebben gevonden. Het ZWiC wordt op 30 juni 2023 opgheven, maar voor die tijd zet de organisatie alles op alles om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt, te bereiken. Tot 31 december 2022 is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ZWiC. 

Offensief

Om zoveel mogelijk zorgmedewerkers en nabestaanden te bereiken, doet ZWiC een beroep op veel partijen in de zorg. Zo werkt ZWiC samen met Schoonmakend Nederland en besteedde V&VN afgelopen week aandacht aan ZWiC met een interview. Ook de brancheorganisaties in de zorg hebben ZWiC recent onder de aandacht gebracht van zorgwerkgevers, zodat zij hun werknemers kunnen informeren.

Beoordelingscriteria

Tot 31 december 2022 kunnen zorgmedewerkers (of hun nabestaanden) een aanvraag indienen. Op www.zwic.nl vinden zij een overzicht van de beoordelingscriteria en een toegankelijk aanvraagformulier.

Door: Nationale Zorggids