Normal_mature-female-patient-describing-her-symptoms-to-m-2022-04-11-14-43-28-utc__1_

Het is in Zeeland zo druk op de huisartsenposten dat de campagne “Alleen als het SPOEDserieus is” in het leven geroepen is. De campagne vraagt patiënten om zelf eerst online te controleren of een bezoek aan de spoedpost noodzakelijk is. Dit meldt Skipr. 

Voor de campagne hebben de huisartsenposten Walcheren, Bevelanden en Schouwen-Duiveland de handen ineengeslagen. Zij waarschuwen ervoor dat de onnodig hoge werkdruk een bedreiging vormt voor het verlenen van kwalitatief goede zorg en tot langere wachttijden leidt. In de regio zijn er al flinke huisartsentekorten, dus het is lastig om extra artsen aan te trekken voor de HAP.

Moetiknaardedokter.nl

De site en app moetiknaardedokter.nl helpen patiënten de beslissing te maken of ze naar de huisartsenpost moeten of kunnen wachten tot hun eigen arts de deuren weer opent op maandagochtend. Ook veranderen de huisartsenposten hun titel naar huisartsenspoedpost, om te benadrukken dat ze er echt alleen zijn voor noodgevallen.

Door: Nationale Zorggids/ Johanne Levinsky