Mogelijk vergoeding pneumokokkenvaccin en paramedische zorg bij corona
Zorginstituut Nederland brengt versneld advies uit over de mogelijke vergoeding van twee behandelingen aan patiënten die Covid-19 hebben of hebben gehad. Het gaat om pneumokokkenvaccinatie voor genezen coronapatiënten die tot een risicogroep behoren en om paramedische zorg aan patiënten die zijn genezen van Covid-19 en nazorg en ondersteuning bij hun revalidatie nodig hebben. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Vergoeding uit basispakket

In Nederland zijn veel mensen getroffen door de ziekte Covid-19. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het Zorginstituut gevraagd om vooralsnog voor twee behandelingen voor Covid-19 versneld te beoordelen of deze zorg al dan niet tijdelijk uit het basispakket vergoed kan worden.
 
Omdat Covid-19 een nieuwe ziekte is, bestaan er tot dusverre geen geregistreerde medicijnen tegen en ontbreken ook wetenschappelijke studies over de klinische effectiviteit van geneesmiddelen of behandelingen. Zaken waaraan normaliter op voorhand moet zijn voldaan om zorg in het basispakket te kunnen opnemen.
 

Fysio- en oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie

Gelukkig herstellen veel mensen van Covid-19, maar de fysieke achteruitgang kan bij sommige patiënten zeer ernstig zijn, waardoor langdurige nazorg en revalidatie nodig kunnen zijn. De vergoeding vanuit de basisverzekering voor paramedische zorg zoals fysio- en oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie, is beperkt.
 
Omdat nu duidelijk lijkt dat sommige coronapatiënten een of meerdere van deze zorgvormen gedurende langere tijd nodig zullen hebben voor hun herstel, onderzoekt het Zorginstituut of het noodzakelijk is om de bestaande vergoeding voor coronapatiënten uit te breiden en voor welke patiënten die uitbreiding zou moeten gelden. 
 

Pneumokokkenvaccin zou longschade beperken

Het Zorginstituut werkt aan een advies over de vergoeding van het pneumokokkenvaccin Pneumovax voor mensen die longschade hebben opgelopen door Covid-19. Dit advies volgt uit een eerder advies van de Gezondheidsraad om deze groep voorlopig toe te voegen aan de risicogroepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. Voor risicogroepen geldt dat de vaccinatie wordt vergoed uit het basispakket.
 
Het Zorginstituut zal eerst de groep mensen die longschade hebben opgelopen door Covid-19 nader definiëren. Daarna wordt onderzocht of deze doelgroep voor vergoeding van het middel Pneumovax in aanmerking komt en zo ja, of hiervoor een (wettelijke) aanpassing in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) nodig is.
 

Aanpassingen in de procedure

Zorg die tot de basisverzekering behoort, voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat de effectiviteit op basis van wetenschappelijk onderzoek voldoende is bewezen. Bij de zorg aan coronapatiënten ontbreekt in bijna alle gevallen de bewijslast of is die nog onvoldoende. Daarom zal het Zorginstituut voor de twee Covid-19-adviezen onder meer onderzoek naar vergelijkbare behandelingen bij zijn oordeelvorming betrekken en meerdere experts raadplegen die bij de zorg aan coronapatiënten zijn betrokken. Ook verschillende leden van de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Zorginstituut worden om een oordeel gevraagd.
 
Door: Nationale Zorggids