Normal_pillen_medicijnen_medicatie

De kosten van dure geneesmiddelen stijgen naar 2,46 miljard euro in 2019. In 2018 was dit 2,3 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis. De helft van de kosten is toe te schrijven aan dure geneesmiddelen die worden ingezet bij de behandeling van kanker. De kosten stijgen vooral bij universitair- of categorale ziekenhuizen. Dit meldt Vektis. 

Bij alle type instellingen die dure geneesmiddelen verstrekken is een stijging te zien als het gaat om de kosten. Bij verder inzoomen, is te zien dat er door de jaren heen een verschuiving plaatsvindt van algemene naar academische- en categorale ziekenhuizen als verstrekker van deze geneesmiddelen. De kosten stijgen bij hen dus het hardst. Dit beeld past bij de hoog-specialistische behandelingen die deze ziekenhuizen geven. Categorale ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een bepaalde aandoening. Zo is het Antoni van Leeuwenhoek een categoraal ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker.

Helft kosten dure geneesmiddelen toe te schrijven aan behandeling van kanker

Het grootste deel van kosten voor dure geneesmiddelen zijn voor middelen die worden verstrekt voor de behandeling van kanker. Het gaat om 49 procent en dit aandeel wordt steeds groter. Ook mensen met een ontstekingsziekte zoals reumatoïde artritis of een inflammatoire darmziekte zoals crohn of colitis ulcerosa krijgen dure geneesmiddelen voorgeschreven. Een voorbeeld hiervan is het periodiek per infuus toedienen van het medicijn infliximab bij een patiënt met de ziekte van Crohn.

Vooral 60-plussers krijgen dure geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen verstrekt voor de behandeling van kanker, worden ongeveer even vaak gegeven aan mannen als aan vrouwen. De leeftijdsopbouw van patiënten die hiervoor een duur geneesmiddel krijgen varieert sterk met de specifieke kankersoort waarvoor het geneesmiddel wordt gegeven.

Mannen krijgen deze middelen vaak wel op latere leeftijd dan vrouwen. Dit hangt samen met de precieze aandoening: bij vrouwen gaat het vaak om borst- en bij mannen om darmkanker. Darmkanker wordt over het algemeen op latere leeftijd ontdekt. De meeste patiënten zijn ouder dan 65. Vrouwen ontvangen vaker dure geneesmiddelen voor artritis. Deze groep is ook wat jonger, maar wel meestal ouder dan 50 jaar.

Door: Nationale Zorggids