Logo_vgz_zorgverzekering

Zorgverzekeraar VGZ heeft, net als ieder jaar, op 1 april het zorginkoopbeleid voor het volgende jaar bekendgemaakt. Daarin staan de kaders voor afspraken met zorgaanbieders over de inhoud, kosten, spreiding en organisatie van de zorg voor haar leden. Voor 2023 is het overkoepelend motto: “Samen werken aan toekomstbestendige zorg”. Dit meldt VGZ. 

Tijdens de coronapandemie zijn grenzen aan de beschikbaarheid van zorg versneld zichtbaar geworden. De Nederlandse zorg staat op de korte termijn nog steeds voor de uitdagingen die de zorg voor coronapatiënten met zich meebrengt. Tegelijkertijd moet er geanticipeerd worden op de groeiende personeelstekorten. “Dit verhoogt de urgentie om te blijven innoveren op het gebied van digitalisering, technologische oplossingen, verdere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en meer eigen regie voor de patiënt”, aldus bestuursvoorzitter Marjo Vissers van VGZ.

Vijf speerpunten

Het vinden van oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, loopt als een rode draad door alle zorginkoopplannen van 2023 heen. VGZ streeft daarbij steeds naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en kosten verlagen. Het VGZ-zorginkoopbeleid voor 2023 is gebaseerd op vijf speerpunten: zinnige zorg, duurzame zorg, arbeidsmarkt, continu innoveren en samenwerking.

Door: Nationale Zorggids