Medisch specialistische zorg grootste uitgave binnen Zvw

De medisch specialistische zorg vormt de grootste uitgave binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit komt onder andere door hoge kosten van ingrepen in het ziekenhuis of dure medicijnen. Dit meldt Vektis in een nieuw factsheet. 

De uitgaven aan de verschillende categorieën binnen de Zvw verschillen per leeftijd. Zo gebruiken ouderen bijvoorbeeld meer medicatie. De kosten per inwoner voor 0- tot 17-jarigen voor de farmaceutische zorg zijn dus lager dan bijvoorbeeld de huisartsenzorg. Terwijl bij 65-plussers de kosten per inwoner voor farmaceutische zorg hoger zijn dan huisartsenzorg.

Door: Nationale Zorggids