Normal_infuus__chemo

Tussen juli 2018 en december 2020 hebben zorgverzekeraars en later de verzekerden 4,1 miljoen euro meer betaalden omdat de duurste variant van kankermedicijn trastuzumab gebruikt bleef worden. Roche bracht het geneesmiddel in 2000 op de markt en vlak voor het eindigen van het patent op de merknaam Herceptin in 2014, werd een nieuwe manier van toedienen van het middel geintroduceerd: via bovenbeeninjectie. Dit meldt Skipr op basis van onderzoek door Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

De bovenbeeninjectie bleek net zo effectief als het infuus. Roche kon hierdoor een nieuw patent krijgen. Vrouwen met HER2-positieve borstkanker, hoefden hiervoor niet meer naar het ziekenhuis én de behandeling ging sneller. Andere fabrikanten brachten in 2018 even effectieve infuusvarianten van trastuzumab op de markt die ook nog eens goedkoper waren. Door de introductie hiervan gingen de kosten voor deze behandeling flink omlaag, ook die voor de bovenbeeninjectie. Maar toch bleven deze kosten hiervoor hoger dan die van de biosimilars.

20 procent in handen van Roche

Ziekenhuizen gaven patiënten met HR2+ borstkanker óf een infuus óf een bovenbeenprik. Dat verschilde dus per ziekenhuis en zou er volgens de ACM op duiden dat patiënten en artsen niet samen beslissen. De trastuzumab-markt bleef voor 20 procent in handen van Roche. Dit betekende uiteindelijk dat verzekeraars en verzekerden hier 4,1 miljoen euro meer voor betaalden dan wanneer iedereen met borstkanker HER2+ trastuzumab via een infuus van andere fabrikanten had gekregen.

"Door het vervallen van een patent kunnen ziekenhuizen gebruik maken van de concurrentie die ontstaat door toetredende fabrikanten. Dat bespaart kosten voor de premiebetaler, ook op de langere termijn doordat er meerdere fabrikanten op de markt actief worden", aldus ACM.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky