Medicijn tegen taaislijmziekte schiet direct naar 3e plek in uitgaven top 10

Na toelating tot het basispakket per 2022 schiet Kaftrio, een combinatiepreparaat tegen taaislijmziekte, met 115 miljoen euro direct naar de derde plek in de uitgaven top 10. Twee antistollingsmiddelen, de DOAC’s apixaban en rivaroxaban, gaan nog steeds aan kop. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Ivacaftor met tezacaftor en elexacaftor (Kaftrio) is een nieuw combinatiepreparaat tegen cystische fibrose (taaislijmziekte). Kaftrio dient gebruikt te worden in combinatie met het losse middel ivacaftor, waarbij de patiënt ’s ochtends 2 tabletten Kaftrio moet innemen en ’s avonds 1 tablet ivacaftor. In 2022 werd 115 miljoen euro aan Kaftrio uitgegeven door zo’n 1100 gebruikers, die daarnaast zo’n 75 miljoen euro aan ivacaftor besteedden. Een behandeling met Kaftrio kostte hiermee gemiddeld 175.000 euro per patiënt per jaar.

Vanwege deze zeer hoge prijs werd Kaftrio in eerste instantie niet opgenomen in het basispakket. Nadat de overheid eind 2021 na geslaagde prijsonderhandelingen tot een akkoord kwam met de fabrikant, werd Kaftrio per januari 2022 opgenomen in het basispakket. Vanwege de korting die is bedongen op de prijs liggen de werkelijke kosten van dit middel lager dan hier genoemd.

DOAC's 

Net als in 2020 en 2021 staan de DOAC’s apixaban en rivaroxaban ook in 2022 bovenaan de top 10 van middelen waaraan het meeste geld is uitgegeven. Apixaban, dat in de twee eerdere jaren op de tweede plek stond, neemt nu met 121 miljoen euro aan uitgaven de eerste positie in; rivaroxaban volgt met 120 miljoen euro.

De sterk gestegen uitgaven aan deze DOAC’s van respectievelijk 19 procent en 10 procent komen door een eveneens sterk toegenomen gebruik van deze middelen. Het aantal gebruikers dat in 2022 apixaban kreeg via een openbare apotheek steeg met 21 procent tot 203.000. Het aantal gebruikers van rivaroxaban steeg met 12 procent en kwam uit op 212.000. Ook voor de DOAC’s geldt dat de overheid in elk geval tot eind 2023 een financieel arrangement heeft gesloten met de fabrikanten. Hierdoor liggen de werkelijke uitgaven aan deze middelen lager.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen