Normal_hands-of-doctor-putting-medical-document-into-fold-2021-09-24-03-28-19-utc.jpg

Het HagaZiekenhuis treedt als nieuwste alliantiepartner toe tot het ervaringsnetwerk Zinnige Zorg. In dit netwerk streven zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en twintig innovatieve zorginstellingen ernaar om zinnige en passende zorg ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden. VGZ gelooft dat zorgverleners het beste weten hoe ze de zorg kunnen verbeteren. Daarom bedenken de zorgprofessionals binnen het netwerk de innovatieve ideeën om de zorg te vernieuwen. VGZ vergroot de impact door deze initiatieven landelijk op te schalen. Dit meldt de zorgverzekeraar.

De zorgvraag in Nederland groeit en steeds meer Nederlanders hebben steeds complexere zorg nodig. Tegelijkertijd zijn er nu en in de toekomst te weinig zorgprofessionals om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, dat zorgt voor uitdagingen.

Passende financiering van zorg

Om toekomstbestendige zorg te realiseren is een passende wijze van financiering van de bedrijfsvoering cruciaal. Zo laten het HagaZiekenhuis en VGZ hun financiële afspraken nu beter aansluiten op de inhoud van zorg. Waar deze afspraken voorheen vaak over een jaartotaal gingen, hebben VGZ en het Haga nu aparte financiële afspraken gemaakt voor vier compartimenten: acute, chronische, oncologische en electieve zorg. Daarnaast is er een aparte afspraak gemaakt voor dure geneesmiddelen. Deze wijze van contractering maakt het mogelijk om de financiële afspraken in lijn te brengen met de inhoudelijke ambitie en uitdagingen voor elk compartiment. Een voorbeeld hiervan is dat het HagaZiekenhuis en VGZ afspraken hebben gemaakt over een passende financiering van de acute zorg ter verbetering van zowel de bedrijfsvoering als de samenwerking met ketenpartners.

Netwerk Zinnige Zorg

Binnen het ervaringsnetwerk Zinnige Zorg werken zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, 13 ziekenhuizen, 4 ggz-instellingen en 3 V&V-instellingen samen aan het realiseren van zinnige en passende zorg.

Door: Nationale Zorggids